top of page
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש

לתשומת לב: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

 

תנאי השימוש באתר www.co-operative.co.il

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הקואופרטיב (להלן: “החברה”). אתר אינטרנט זה עומד לרשותך (להלן: "אתר ו/או אתר הקואופרטיב"). השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, איפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

 

מהו אתר הקואופרטיב?

אתר הקואופרטיב מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחומים שונים לרבות אך לא רק: מבנה החברה, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע על מבצעים, מידע אודות המוצרים והשירותים שהקואופרטיב מספקת בארץ ובחו"ל מידע תפעולי ועוד.

 

למי מיועד האתר?

הקואופרטיב מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.

 

שירותים הניתנים באתר

במסגרת האתר הקואופרטיב מציעה לך מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה בלבד: שירותים ו/או מוצרים ו/או אביזרים (להלן:"הצעות"). יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק הקואופרטיב שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה המצויה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

 

מידע ותמונות באתר

באתר תמצא מידע מטעם הקואופרטיב וצדדים שלישיים עליהם אין לקואופרטיב פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת הקואופרטיב מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (הקואופרטיב אינה בודקת את מהימנות המידע האמרו, שלמותו, או דיוקו, כמו כן הקואופרטיב לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, מבצעים לקידום מכירות. הקואופרטיב אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. ממולץ איפוא לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר. הקואופרטיב רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. הקואופרטיב אינה מתחייבת איפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 

קישורים

ככל שיש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי הקואופרטיב והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הקואופרטיב אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. הקואופרטיב אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. הקואופרטיב לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. הקואופרטיב אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. הקואופרטיב רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

פרטיות

המידע האישי אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, לרבות לצורך ביצוע הרכישות באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של הקואופרטיב. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. הקואופרטיב תעשנה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הקואופרטיב מתחייבות לא להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים על-ידי הקואופרטיב, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו.

 

הנך רשאי בכל עת לפנות לקואופרטיב בבקשה לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת

info@co-operative.co.il ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש הקואופרטיב.

 

כמו כן, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. הקואופרטיב רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של הקואופרטיב על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. הקואופרטיב תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שהקואופרטיב תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי הקואופרטיב ו/או שותפיה העסקיים של חברת הקואופרטיב. פניות כאמור ישוגרו אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתן. במידה ואישרת סעיף משלוח מידע שיווקי ואינך מעוניין בקבלת המידע השיווקי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, נא שלח בקשה אל info@co-operative.co.il

 

הקואופרטיב רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. הקואופרטיב רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

אבטחת מידע

הקואופרטיב מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר חדירה למערכות המחשב של האתר או של הקואופרטיב מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, הקואופרטיב אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך שהקואופרטיב עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי הקואופרטיב, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

אחריות

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.(AS IS) לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקואופרטיב ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. הקואופרטיב אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הקואופרטיב, נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל הקואופרטיב או מי מספקיה. הקואופרטיב אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי הקואופרטיב. ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי הקואופרטיב, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

שינויים באתר

הקואופרטיב תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקואופרטיב בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

תמיכה טכנית

הקואופרטיב אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא הקואופרטיב בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור

 

הפסקת השירות

הקואופרטיב רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. הקואופרטיב תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של הקואופרטיב בלבד, או של צדדים שלישיים שהקואופרטיב קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של הקואופרטיב בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת הקואופרטיב בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או במימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הקואופרטיב, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "הקואופרטיב", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה הבלעדי של הקואופרטיב. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. הקואופרטיב תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינוי תנאי השימוש

הקואופרטיב תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.

 

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

הנהלת הקואופרטיב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

לתשומת ליבך: למרות שהנהלת הקואופרטיב מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה הנהלת הקואופרטיב תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, תודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או במידה ותסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - הנהלת הקואופרטיב לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת החנות. החברה תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

 

תנאי תשלום

הנהלת הקואופרטיב תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת באמצעות כרטיס האשראי שמסרת או כל אמצעי תשלום אחר שיוסכם ע״י הקואופרטיב. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה), שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב. 

החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: “מישל סקול“.

אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל. הקואופרטיב תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, וזאת רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית. על אף האמור לעיל, לא ניתן להחזיר או להחליף ספרים, חוברות עזר.

כמו כן לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות, לרבות הדרכות אישיות.

כדי להחזיר את המוצרים או לבטל רכישה, יש לשלוח אימייל ל- info@co-operative.co.il ובו תאריך הרכישה וסיבת ההחזרה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר אישור עבורך, ופרטי משלוח.

לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, בניכוי דמי טיפול ומשלוח, ודמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של המוצרים המוחזרים, עד לתקרה של 100 ש"ח.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס, במידה ביטלת השתתפות בקורס מעל 14 ימי עסקים לפני פתיחתו של הקורס הנרכש, תזוכה במחיר ששילמת עבור הקורס. במידה ביטלת השתתפות בקורס בתקופה שמתחת ל 14 ימי עסקים למועד פתיחתו של הקורס הנרכש, תזוכה במחיר ששילמת עבור הקורס בניכוי דמי טיפול וביטול בסך 250 ₪. במידה ביטלת השתתפות בקורס בתקופה שמתחת ל 72 שעות למועד פתיחתו של הקורס הנרכש, לא יתקבל החזר כלל.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. 

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

 

שונות

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת הקואופרטיב ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת הקואופרטיב נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

רישומי המחשב של הנהלת הקואופרטיב בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כתובת הקואופרטיב שהיא הבעלים של הקואופרטיב לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה הקואופרטיב, המרד 29, תל אביב, בית התעשייה. טלפון: 054-9009471.

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 3.12.2017 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת הקואופרטיב על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הנהלת הקואופרטיב מאחלת לך קנייה מהנה.

 

 

bottom of page